SAMAIDEN PINDAH PENYENARAIAN KE PASARAN UTAMA, AMAZING!

SAMAIDEN PINDAH PENYENARAIAN KE PASARAN UTAMA, AMAZING!| Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

LULUS SAMAIDEN PINDAH KE PASARAN UTAMA

Bursa Securities melalui suratnya bertarikh 27 Mac 2023, meluluskan pemindahan di bawah sektor “Produk & Perkhidmatan Industri”.

Penyenaraian pemindahan akan berkuat kuasa dua hari pasaran selepas pengumuman kepada Bursa Securities pada tarikh pemindahan yang akan diumumkan kemudian.

Berhubung dengan pemindahan penyenaraian itu, Samaiden telah memenuhi keperluan keuntungan di bawah Garis Panduan Ekuiti SC.

Samaiden

Di mana ia telah mencapai agregat keuntungan selepas cukai sebanyak RM32.59 juta dalam tempoh empat tahun kewangan lepas.

Dan keuntungan selepas cukai sebanyak RM11.93 juta untuk tahun kewangan terkini.

BUKTI KEKUATAN PERNIAGAAN KAMI

“Kejayaan pemindahan Samaiden ke Pasaran Utama adalah bukti kekuatan perniagaan kami dan rekod prestasi projek EPCC yang telah kami siapkan.

Kami akan terus memanfaatkan kepakaran RE kami dalam sistem PV dan loji kuasa untuk mencari lebih banyak projek apabila perniagaan dan organisasi lain bergerak ke arah operasi yang lebih mampan.

Juga digalakkan oleh inisiatif kerajaan yang menjadi pemangkin kepada pembangunan industri TBB di Malaysia dan yang membolehkan kami mengambil bahagian sebagai pelabur.

Samaiden

MEMBANTU MENINGKATKAN MINAT PELABUR

Penyenaraian di Pasaran Utama bukan sahaja mencerminkan skala operasi semasa Samaiden. Tetapi juga akan membantu meningkatkan pengiktirafan dan minat pelabur dalam saham kami.

Terutamanya daripada pelabur institusi, yang seterusnya akan meningkatkan daya tarikan serta kebolehpasaran saham kami.

Ia juga akan meningkatkan kedudukan dan kredibiliti kami di kalangan pelanggan, pembekal, sub-kontraktor, rakan perniagaan, jurubank.

Pekerja yang kami telah berusaha keras untuk mengekalkan sejak penyenaraian kami di Pasaran ACE pada 15 Oktober 2020.”

-kata Ir. Chow Pui Hee, Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden.

Website|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge