Tex Cycle Mensasarkan Kemampanan yang Dipertingkatkan dan Perluasan Pasaran

TEX CYCLE

Penyedia penyelesaian pengurusan sisa dan kitar semula yang mantap, dengan sukacitanya mengumumkan keputusan kewangannya bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2024 (“S1 TK2024”).

Kumpulan melaporkan keuntungan sebelum cukai (“PBT”) sebanyak RM 7.4 juta, peningkatan yang ketara daripada RM 2.7 juta pada suku yang sama tahun sebelumnya (“S1 TK2023”).

TEX CYCLE

PERTUMBUHAN

Sebanyak 178% ini adalah disebabkan oleh peningkatan kecekapan operasi dan pelupusan aset strategik, yang menunjukkan kesihatan kewangan Kumpulan yang kukuh dan komitmen terhadap amalan mampan.

Pada S1 TK2024, hasil Tex Cycle menyaksikan sedikit penurunan kepada RM8.0 juta daripada RM9.1 juta pada S1 TK2023. Penurunan hasil Kumpulan adalah disebabkan terutamanya oleh penurunan dalam permintaan jualan daripada bahagian pemulihan dan kitar semula. Juga bahagian dagangan masing-masing sebanyak RM1.1 juta dan RM0.05 juta.

MENJANA PENDAPATAN

Sebaliknya, bahagian tenaga boleh diperbaharui terus menjana pendapatan Kumpulan daripada logi Feed-in-Tariff (“FiT”) solar dan Corporate Renewable Energy Power Purchase Agreement (“CREPPA”).

Perolehan bahagian tenaga boleh diperbaharui telah meningkat sebanyak RM0.3 juta berbanding S1 TK2023. Disebabkan oleh permulaan projek solar CREPPA baharu, yang membawa penjanaan hasil tambahan kepada Kumpulan pada S1 TK2024.

TEX CYCLE

CERMINKAN DEDIKASI TERHADAP ALAM SEKITAR

“Prestasi positif kami pada suku ini mencerminkan dedikasi kami terhadap kelestarian alam sekitar dan kecemerlangan operasi. Pelarasan strategik dan inovasi yang telah kami laksanakan bukan sahaja meningkatkan prestasi kewangan kami. Tetapi juga mengukuhkan kepimpinan kami dalam sektor pengurusan sisa.

Terutamanya, pelancaran kemudahan pengurusan sisa berjadual bersepadu pertama di Sabah menandakan perkembangan ketara operasi kami ke wilayah baharu. Sejajar dengan komitmen kami terhadap pembangunan mampan dan penglibatan masyarakat setempat.”

-Encik Gary Dass A/L Anthony Francis, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tex Cycle

TEX CYCLE

KEMUDAHAN PENGURASAN SISA TERJADUAL

Sebagai imbasan, Tex Cycle baru-baru ini melancarkan kemudahan pengurusan sisa terjadual bersepadu pertama di Sabah dengan kerjasama Evolusi Bersatu.

Kemudahan ini ditetapkan untuk melengkapkan perkhidmatan pengurusan sisa sedia ada di rantau ini dengan memberi tumpuan kepada proses rawatan tempatan yang mengurangkan kos dan pelepasan. Seterusnya menyelaraskan dengan objektif kemampanan.

Berada pada kedudukan yang baik untuk menyokong peningkatan penekanan Kerajaan Malaysia terhadap pematuhan dalam pengurusan sisa dan promosi tenaga boleh diperbaharui.

Penjajaran ini dengan matlamat kemampanan negara dijangka akan merangsang pertumbuhan berterusan dan kecemerlangan operasi pada suku akan datang.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CommentLuv badge