KANDORA! MEMUPUK PERPADUAN MELALUI MUZIK,

KANDORA! MEMUPUK PERPADUAN MELALUI MUZIK, AWESOME!

“Perpaduan adalah kekuatan… bila ada kerjasama dan kolaborasi, banyak perkara indah dapat dicapai. ”

Read More

KANDORA! DRUMMING IT’S WAY TO UNITY, AMAZING!

“Unity is strength… when there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. ”

Read More