IPC DEKOR KRISMAS MEMBERIKAN KELAINAN, AWESOME!

Tema “Ӓndra’s Enchanting Garden” ini menyasar untuk mempamerkan kuasa kelestarian. Dengan menggabungkan dan menggunakan semula dekorasi yang sama bagi kedua-dua musim perayaan tersebut dengan sentuhan magik.

Read More