Inisiatif Strategik dan Kecekapan Operasi Terus Memacu Prestasi Positif Selaras dengan Tinjauan Pasaran Yang Menjanjikan, Tahniah buat SCIB rekod S2TK2024!

SCIB REKOD S2TK2024

Pakar sistem bangunan perindustrian, Sarawak Consolidated Industries Berhad (“SCIB” atau “Syarikat) mengumumkan hasil yang membanggakan sebanyak RM38.1 juta bagi suku kedua tahun fiskal 2024. Peningkatan 5.8% daripada RM36.0 juta pada suku yang sama tahun fiskal sebelumnya (“Q2FY2023”).

KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI

Untuk suku tersebut berjumlah RM1.5 juta, pemulihan dan peningkatan yang ketara daripada Kerugian Sebelum Cukai (“LBT”) sebanyak RM2.8 juta pada Q2TK2023. Mempamerkan trajektori berterusan keuntungan dan pembangunan strategik SCIB.

PERANAN PENTING

Bahagian Pembinaan/EPCC dan Pembuatan SCIB memainkan peranan penting dalam prestasi kewangan Syarikat. Segmen Pembinaan/EPCC mencatatkan hasil sebanyak RM9.3 juta. Mengurangkan LBT dengan ketara kepada RM0.2 juta daripada kerugian RM1.4 juta pada Q2FY2023.

Mencerminkan pengurusan kos yang berkesan walaupun dilaksanakan oleh pasukan pengurusan. Sementara itu, bahagian Pembuatan, tunjang utama SCIB, melaporkan peningkatan hasil kepada RM28.8 juta daripada RM21.6 juta pada suku yang sama tahun sebelumnya.

PBT bagi bahagian ini meningkat kepada RM3.8 juta, peningkatan daripada RM1.0 juta yang dicatatkan pada Q2TK2023. Menunjukkan peningkatan ketara dalam keuntungan bahagian Pembuatan dengan peningkatan permintaan, serta strategi pengurusan kos yang berkesan oleh Syarikat.

SCIB

SEDIKIT PENURUNAN

Suku ke suku, SCIB menyaksikan sedikit penurunan hasil sebanyak 3.3% daripada RM39.4 juta pada suku sebelumnya kepada RM38.1 juta pada S2TK2024. Disertai dengan pengurangan sederhana dalam keuntungan sebelum cukai kepada RM1.5 juta.

Ini boleh dikaitkan terutamanya dengan peningkatan kos pentadbiran. Walaupun turun naik jangka pendek ini, pelarasan strategik dan kecekapan operasi SCIB terus mengukuhkan asas untuk pertumbuhan dan daya tahan yang konsisten dalam menghadapi dinamik pasaran.

KEMENANGAN KONTRAK EPCC

Dari segi perniagaan, pencapaian Syarikat, termasuk kemenangan kontrak EPCC bernilai RM16.8 juta baru-baru ini dan MOU untuk projek kediaman bernilai RM250 juta di Bintulu.

Ditambah dengan pengambilan tanah strategik di Taman Perindustrian Demak Laut, menyerlahkan pendirian kompetitif SCIB dan prospek pengembangan.

Tambahan pula, keputusan SCIB untuk menamatkan Memorandum Persefahaman (“MoU”) yang diumumkan sebelum ini dengan Irix Sdn. Bhd. mengenai projek Sistem Kabel SEA-H2X.

Mencerminkan pendekatan strategik Syarikat untuk memperuntukkan sumber ke arah projek yang mempunyai nilai dan potensi yang nyata di dekat pasukan.

PELANTIKAN YAK BOON TIONG

Di samping itu, SCIB dengan sukacitanya mengumumkan pelantikan Yak Boon Tiong sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif, berkuat kuasa serta-merta.

Boon Tiong akan menyumbang kepada Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Pengurusan Risiko yang selaras dengan komitmen SCIB untuk menunjukkan tadbir urus korporat yang baik dan pengurusan kewangan strategik.

SCIB

KOMITMEN TERHADAP ESG

“Mencapai suku kedua yang menguntungkan berturut-turut pada Q2FY2024, walaupun turun naik pasaran, menggariskan daya tahan dan visi strategik kami.

Kejayaan ini, ditambah pula dengan komitmen kami terhadap prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG), menetapkan peringkat untuk pertumbuhan yang mampan.

Dalam semangat kemajuan ini, kami amat mengalu-alukan Encik Yak Boon Tiong ke dalam lembaga pengarah. Kekayaan pengalaman beliau dalam kewangan dan tadbir urus bersedia untuk memperkayakan lagi usaha strategik kami.

Pencapaian kami baru-baru ini, termasuk peralihan kepimpinan dan pengambilan tanah strategik, adalah penting kepada objektif jangka panjang kami.

Dengan tambahan Encik Yak, kami lebih bersedia untuk melebihi jangkaan pihak berkepentingan dan mengemudi kerumitan landskap ekonomi semasa dengan tadbir urus yang teguh dan kecemerlangan operasi.”

-Pengarah Urusan SCIB, Ku Chong Hong

PROSPEK MASA DEPAN

Memandang ke hadapan, SCIB kekal optimistik tentang prospek masa depan Syarikat, didorong oleh penentukuran semula strategik. Tumpuan baharu pada tadbir urus, dan pendekatan proaktif untuk merebut peluang pertumbuhan.

Syarikat komited untuk mengemudi landskap ekonomi semasa dengan ketangkasan, bertujuan untuk memacu pertumbuhan yang mampan dan memberikan nilai jangka panjang kepada pihak berkepentingan

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CommentLuv badge