PROPEL GLOBAL TERUS CATAT PENINGKATAN KEUNTUNGAN, AMAZING!| Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

PROPEL GLOBAL BERHAD

(“Propel Global” atau “Kumpulan”), penyedia perkhidmatan minyak dan gas (“O&G”) serta bahan kimia khusus hiliran kepada industri O&G.

Hari ini mengumumkan peningkatan yang ketara dalam hasil dan keuntungan sebelum cukai (“PBT”) bagi S4 TK2023.

Kumpulan mencatatkan hasil sebanyak RM43.5 juta dan PBT sebanyak RM3.2 juta untuk S4 TK2023, berbanding hasil sebanyak RM18.7

SEGMEN O&G

Mencatatkan pertumbuhan yang memberangsangkan, dengan hasil sebanyak RM16.2 juta dan PBT sebanyak RM2.3 juta pada S4 TK2023.

Peningkatan jualan ini terutamanya disumbangkan oleh peningkatan pengeluaran bahan kimia pengeluaran dan sumbangan daripada anak syarikat yang baru diambil alih.

Membolehkan segmen perniagaan ini berpusing arah dari kerugian bersih sebanyak RM5.7 juta dalam S4 TK2022, dengan peningkatan keuntungan bersih sebanyak RM8.0 juta.

SEGMEN PERKHIDMATAN TEKNIKAL

Dalam Segmen Perkhidmatan Teknikal (“TS”), Kumpulan melaporkan hasil dan PBT masing-masing sebanyak RM27.3 juta dan RM4.3 juta.

Terutamanya disebabkan oleh sumbangan daripada projek jangka pendek yang berkaitan dengan jambatan penghubung dan pembinaan jalan masuk.

BAGI KUMPULAN PBT

Segmen lain terus melaporkan LBT sebanyak RM3.5 juta, terutamanya disebabkan oleh perbelanjaan pentadbiran korporat sekali sahaja, seperti caj profesional dan kos kakitangan.

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023 (“TK2023”), hasil Kumpulan dan PBT masing-masing berjumlah RM110.9 juta dan RM10.0 juta.

Menunjukkan momentum positif yang berterusan dalam kedua-dua Segmen O&G dan TS.

Yang lain melaporkan variasi disebabkan faktor seperti keuntungan nilai saksama atas pertimbangan saham yang dikeluarkan.

-Cik Angeline Lee, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Propel Global berkata,

LANGKAH STRATEGIK

Selaras dengan arah strategik Kumpulan, Propel Global sedang mengembangkan keupayaannya dalam Segmen O&G dan Perkhidmatan Teknikal.

Menumpukan kepada perkhidmatan kejuruteraan, teknikal, dan teknologi.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CommentLuv badge