PEMEGANG SAHAM ARTRONIQ KUMPUL RM36.8 JUTA?| Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

ARTRONIQ

Penyedia teknologi maklumat dan komunikasi (“ICT”) global terkemuka, Artroniq Berhad (“Artroniq” atau “Syarikat“) dengan sukacitanya mengumumkan bahawa para pemegang saham telah meluluskan semua resolusi di EGM Syarikat hari ini.

Pemegang saham meluluskan penempatan persendirian sehingga 65,659,400 saham penempatan, mewakili 20.0% daripada jumlah saham terbitan Syarikat.

Untuk meningkatkan hasil kasar sehingga RM36.8 juta untuk kepelbagaian di dalam pembuatan basikal elektrik (“e-basikal”), modal kerja am dan anggaran perbelanjaan untuk cadangan tersebut.

LULUSKAN CADANGAN PERNIAGAAN E-BASIKAL

Pemegang saham juga meluluskan cadangan untuk mempelbagaikan perniagaan e-basikal sebagai sebahagian daripada strategi Syarikat untuk mempelbagaikan aliran pendapatannya.

TERBITAN BONUS?

Terbitan bonus sehingga 196,978,202 waran baru berdasarkan satu waran untuk setiap dua saham biasa sedia ada dalam Syarikat juga telah diluluskan.

Ini untuk memberi ganjaran kepada pemegang saham atas sokongan mereka dengan membolehkan mereka mengambil bahagian dalam sekuriti.

Boleh tukar serta memberi mereka peluang untuk meningkatkan penyertaan ekuiti mereka sekiranya mereka melaksanakan waran.

HASIL KASAR DINAIKKAN

Sekiranya semua waran dilaksanakan pada harga pelaksanaan RM0.60 setiap satu, Syarikat akan menaikkan hasil kasar sebanyak RM118 juta untuk digunakan bagi keperluan modal kerja.

Termasuk pembayaran kepada pembekal dan pemiutang perdagangan, kos kakitangan, imbuhan pengarah dan caruman berkanun, perbelanjaan overhed dan, perbelanjaan pematuhan.

TERIMA KASIH BUAT PEMEGANG SAHAM

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemegang saham yang mengambil bahagian dalam EGM untuk membentuk masa depan Syarikat.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka atas kepercayaan mereka kepada lembaga pengarah dan pengurusan dalam membimbing perniagaan ke arah kejayaan yang lebih besar.”

PERNIAGAAN E-BASIKAL

“Perniagaan e-basikal bukan sahaja menambah aliran pendapatan tambahan. Ia juga meningkatkan pendapatan kami dengan sumbangan 25 peratus atau lebih dalam keuntungan bersih selain menokok 25 peratus atau lebih aset bersih Syarikat.

Bagi produk ICT yang terdiri daripada penyediaan penyelesaian point-of-sale (“POS”) dan pengedaran perkakasan POS.

Persisian dan perkhidmatan yang berkaitan akan kekal apabila Syarikat berusaha untuk memanfaatkan peluang dalam trend teknologi.”

-kata Marcus Chin Choon Wei, Ketua Pegawai Kewangan Artroniq

ARTRONIQ ITECH SDN BHD

Awal tahun ini, anak syarikat milik penuh Artroniq, Artroniq iTech Sdn Bhd, dianugerahkan kontrak dua tahun bernilai RM100.0 juta oleh Beno Inc.

Memasang e-basikal siri Reevo berjumlah 7,000 unit yang dijangka siap pada atau sebelum 30 September 2023.

Sehingga 19 Mei 2023, harga saham Artroniq berada pada RM0.80 sen dengan modal pasaran sebanyak RM262.6 juta.

Website|

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CommentLuv badge