KJTS TANDATANGANI PERJANJIAN TAJAJAMIN DENGAN HLIB, AMAZING!|

KJTS

KJTS Group Berhad (“KJTS” atau “Syarikat”) dan anak-anak syarikatnya (secara kolektif dirujuk sebagai “Kumpulan KJTS”), penyedia perkhidmatan sokongan bangunan di Malaysia, Thailand dan Singapura.

Memeterai perjanjian tajajamin dengan Hong Leong Investment Bank Berhad (“HLIB”) untuk tawaran awam permulaan (“IPO”) yang akan datang di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”).

PELAKSANAAN IPO

Pelaksanaan IPO, seperti yang diperincikan dalam draf prospektus Syarikat yang terdapat di laman web Bursa Malaysia Berhad, melibatkan penerbitan kira-kira 218.03 juta saham biasa baharu.

Ini mewakili 31.69% daripada jumlah saham terbitan yang diperbesarkan, yang dibahagikan antara tawaran runcit 49.40 juta saham biasa baharu.

Yang mewakili 7.18% daripada saham terbitan yang diperbesarkan dan penawaran institusi sebanyak 168.63 juta saham biasa baharu. Ini buat pelabur institusi dan terpilih yang mewakili 24.51% daripada saham terbitan yang diperbesarkan.

HLIB

Hong Leong Investment Bank Berhad, sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin Tunggal dan Pemilik Buku Tunggal akan menaja jamin keseluruhan 49.40 juta saham biasa baharu di bawah tawaran runcit.

PERTUMBUHAN STRATEGIK

“IPO ini menandakan detik penting dalam sejarah KJTS, membuka jalan ke peringkat pertumbuhan strategik kami yang seterusnya.

Perjalanan kami dengan Hong Leong Investment Bank Berhad dalam usaha ini memainkan peranan penting dalam merealisasikan matlamat pengembangan kami dan mengukuhkan kedudukan pasaran kami.

DANA

Dana yang diperoleh daripada IPO akan digunakan terutamanya untuk mengembangkan segmen tenaga penyejuk kami di Malaysia.

Perkhidmatan tenaga penyejuk kami membolehkan kami memanfaatkan peluang daripada kesedaran yang semakin meningkat tentang prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG).

ESG

Ini kerana sistem tenaga penyejuk ini membantu pelanggan kami mengurangkan pelepasan karbon dioksida melalui pengurangan penggunaan elektrik.

Kami juga merancang untuk menggunakan dana ini untuk mengembangkan pejabat kami di Malaysia, Thailand dan Singapura.

Rangsangan kewangan ini adalah kunci kepada komitmen kami untuk mengekalkan dan mengembangkan perkhidmatan kami di seluruh negara ini.”

-Pengarah Urusan KJTS, Lee Kok Choon dan Pengarah Eksekutif KJTS, Sheldon Wee.

ANTARA PERANAN PENTING

“Kami gembira dapat memainkan peranan penting dalam perjalanan IPO KJTS Group Berhad. Kami berharap kehadiran pasaran KJTS dan rancangan pertumbuhan masa depan.

Bakal memberikan peluang yang menarik untuk pelabur Kami yakin penyenaraian ini akan menjadi satu langkah ke hadapan yang penting untuk syarikat.

-Pengarah Urusan Kumpulan/Ketua Pegawai Eksekutif HLIB, Lee Jim Leng

KJTS DI BURSA SECURITIES

Penyenaraian di Bursa Securities ditetapkan untuk menyediakan platform yang teguh bagi syarikat itu untuk memulakan fasa pertumbuhan seterusnya.

Juga menyelaraskan visi jangka panjangnya untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju dalam sektor perkhidmatan sokongan bangunan.

Ditubuhkan pada tahun 1984, KJTS Group ialah penyedia perkhidmatan sokongan bangunan di Malaysia, dengan kehadiran di Singapura dan Thailand.

Bermula sebagai kontraktor untuk sistem tenaga penyejukan, berkembang dan cemerlang dalam menawarkan perkhidmatan tenaga penyejukan, pembersihan dan FM.

Website|

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CommentLuv badge