IPO JATI TINGGI TERLEBIH LANGGANAN 16.11 KALI, AMAZING!| Berita baik untuk terbitan IPO kali ini.

IPO JATI TINGGI

Jati Tinggi Group Berhad (“Jati Tinggi” atau “Syarikat”), salah satu pemain dalam bidang industri kejuruteraan utiliti infrastruktur.

Kini mengumumkan tawaran awam permulaan (IPO) untuk orang awam Malaysia telah terlebih langgan sebanyak 16.11 kali.

IPO JATI TINGGI

TERBITAN SAHAM BAHARU

IPO Jati Tinggi melibatkan terbitan 66,800,000 saham biasa baharu dalam Jati Tinggi (“Saham Terbitan Awam”) mengikut pecahan berikut: –

  • 19,600,000 Saham Terbitan Awam disediakan untuk permohonan oleh orang awam Malaysia;
  • 10,000,000 Saham Terbitan Awam disediakan untuk permohonan oleh pengarah, pekerja, dan orang lain yang layak yang telah menyumbang kepada kejayaan Syarikat dan anak syarikatnya (“Kumpulan”) (“Pihak Yang Layak”);
  • 23,200,000 Saham Terbitan Awam disediakan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih;
  • 14,000,000 Saham Terbitan Awam disediakan melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera terpilih yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI);

dan tawaran untuk penjualan 35,000,000 saham biasa sedia ada di Jati Tinggi (“Saham Tawaran”) melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera terpilih yang diluluskan oleh MITI.

TERIMA PERMOHANAN LEBIH 5 RIBU

Syarikat menerima sejumlah 5,195 permohonan untuk 335,377,600 Saham Terbitan Awam bernilai RM90,551,952.00 daripada orang awam Malaysia, mewakili kadar lebihan langganan keseluruhan sebanyak 16.11 kali.

Bagi bahagian Bumiputera, 2,879 permohonan untuk 145,127,600 Saham Terbitan Awam telah diterima, mewakili kadar terlebih langganan sebanyak 13.81 kali.

Manakala bagi bahagian awam Malaysia selebihnya, 2,316 permohonan untuk 190,250,000 Saham Terbitan Awam telah diterima, mewakili kadar terlebih langganan 18.4 kali.

SAHAM TERBITAN AWAM

10,000,000 Saham Terbitan Awam yang disediakan untuk permohonan oleh Pihak Yang Layak telah dilanggan sepenuhnya.

IPO JATI TINGGI

YAKIN DENGAN PASARAN

“Langganan berlebihan IPO kami adalah pengesahan keyakinan pasaran terhadap strategi perniagaan dan pertumbuhan masa depan kami.

Tahap keghairahan pelabur ini menguatkan komitmen kami untuk terus memacu rancangan masa depan kami dalam industri kejuruteraan utiliti infrastruktur.

Kami amat berterima kasih atas undian keyakinan ini dan bersedia untuk memanfaatkan momentum ini untuk pertumbuhan yang mampan dan nilai pemegang kepentingan yang dipertingkatkan.”

-Datuk Ir. Mohd Aminuddin Bin Mohd Amin, Pengerusi Bebas Bukan Eksekutif Jati Tinggi Group Berhad

TA SECURITIES

TA Securities Holdings Berhad, Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan untuk IPO.

Mengesahkan bahawa 23,200,000 Saham Terbitan Awam yang disediakan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih telah dikeluarkan sepenuhnya.

Jati Tinggi akan disenaraikan di Pasaran ACE Bursa Securities pada 20 Disember 2023.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CommentLuv badge