Tahniah buat Daythree Digital atas capaian hasil RM 89.9 juta untuk TK2023.

DAYTHREE DIGITAL

Daythree Digital Berhad (“Daythree” atau “Kumpulan”), penyedia Perkhidmatan Perniagaan Global (“GBS”) terkemuka.

Mengumumkan keputusan kewangan berakhir 31 Disember 2023 (“TK2023”), dengan memecah rekod hasil sebanyak RM89.9 juta. Merupakan peningkatan 38.1% berbanding jumlah tahun lepas (“TK2022”) sebanyak RM65.1 juta.

Pertumbuhan ini adalah bukti penjajaran strategik Daythree dengan permintaan yang melonjak dalam industri GBS.

UNTUK TK2023

Daythree mencapai Keuntungan sebelum Cukai (“PBT”) sebanyak RM10.8 juta, tidak termasuk perbelanjaan penyenaraian sekali sahaja sebanyak RM1.2 juta, PBT diselaraskan berjumlah RM12.0 juta.

Ini menunjukkan peningkatan ketara daripada PBT pelarasan TK2022 sebanyak RM9.5 juta. Pertumbuhan tahun ke tahun dalam PBT terlaras sebanyak 26.3% menggariskan tumpuan Daythree pada pertumbuhan.

Dicontohkan oleh mendapatkan lapan (8) jenama baharu dan dua (2) barisan perniagaan baharu daripada pelanggan sedia ada pada tahun kewangan.

KEUNTUNGAN SELEPAS CUKAI

Menyaksikan peningkatan sebanyak 22.6% daripada RM6.2 juta pada TK2022 kepada RM7.6 juta pada TK2023. Pada Januari 2023, Daythree menerima kelulusan pada prinsipnya daripada MIDA untuk pengecualian cukai tambahan tempoh lima tahun hingga 15 Februari 2027.

Walau bagaimanapun, pengecualian ini hanya akan terpakai apabila pewartaan peruntukan pengecualian cukai yang berkaitan, dan sehingga masa itu, cukai berkanun kekal berkuat kuasa.

DAYTHREE DIGITAL REKOD PERTUMBUHAN

ASPIRASI EKONOMI DIGITAL MALAYSIA

Momentum pertumbuhan disokong oleh aspirasi ekonomi digital Malaysia dan dasar sokongan kerajaan, yang telah memupuk persekitaran yang kondusif untuk sektor GBS.

Daya tarikan Malaysia sebagai destinasi GBS dipertingkatkan lagi dengan keberkesanan kos dan risiko bencana alam yang minimum, menyediakan platform yang stabil untuk perniagaan.


Sektor Tenaga & Utiliti kekal sebagai penyumbang penting, dengan pendapatan RM39.9 juta, merangkumi kekuatan kepelbagaian Kumpulan dalam pelbagai segmen termasuk RM16.9 juta daripada perkhidmatan Fintech & Kewangan.

RM15.0 juta daripada Telekomunikasi & Media, RM9.2 juta daripada E -perdagangan & Peruncitan, RM5.4 juta daripada Pelancongan & Hospitaliti dan RM3.5 juta daripada sektor lain.

MEMAHAMI PELANGGAN KAMI

“Kami terus mengutamakan memahami cabaran unik pelanggan kami dan mencipta penyelesaian yang disesuaikan untuk memacu kejayaan mereka.

Kami percaya bahawa melalui pendekatan perundingan kami, kami bukan sahaja akan menarik perkongsian baharu. Tetapi juga menawarkan hubungan jangka panjang yang dibina atas pertumbuhan dan kemakmuran bersama.”

DAYTHREE DIGITAL REKOD PERTUMBUHAN

“Sebagai sebuah syarikat yang dipacu teknologi, kami kekal komited terhadap inovasi, menumpukan pada memasukkan teknologi termaju ke dalam perkhidmatan kami.

Ini untuk meningkatkan kecekapan dan mengurangkan pergantungan kepada buruh manual untuk tugasan bernilai rendah.

Pasukan transformasi digital kami yang berdedikasi terus mencari yang baharu cara untuk menyelaraskan proses, menghapuskan pembaziran, dan meningkatkan nilai untuk pelanggan kami.”

-Mr. Raymond Davadass, Pengarah Urusan Daythree

INDUSTRI GBS MALAYSIA

Dengan industri GBS global pada kedudukan menaik, Daythree berada pada kedudukan optimum untuk menangkap pertumbuhan ini.

Terutamanya dengan industri GBS Malaysia dijangka berkembang daripada RM24.8 bilion pada 2023 kepada RM31.7 bilion menjelang 2027, pada CAGR sebanyak 6.3%.

Tinjauan yang menjanjikan ini dicerminkan dalam pelaburan strategik Daythree dan penggunaan RM33.1 juta yang diperoleh daripada penyenaraian yang berjaya di Pasaran ACE Bursa Malaysia.

Dengan baki RM25.2 juta diperuntukkan untuk pengembangan perniagaan selanjutnya.

DAYTHREE DIGITAL REKOD PERTUMBUHAN

Di mana RM0.6 juta telah digunakan untuk pengambilan pakar industri, RM0.3 juta untuk perbelanjaan modal, RM3.3 juta untuk modal kerja, RM3.7 juta untuk perbelanjaan penyenaraian.

RM0.01 juta sulung digunakan dalam aktiviti penjenamaan, pemasaran dan promosi.

Sehingga 21 Februari 2024, 5:30 P.M., harga saham Daythree berada pada RM0.355, dengan modal pasaran sebanyak RM170.4 juta. Mencerminkan keyakinan pelabur terhadap hala tuju strategik Kumpulan dan potensi masa depan.

Website|

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CommentLuv badge