APB UMUM PRESTASI KEWANGAN DI SEBALIK TURUN NAIK PASARAN| Kali ini APB membuat pengumuman khas untuk semua.

APB RESOURCES BERHAD

Fabrikasi terkemuka peralatan kejuruteraan reka bentuk, hari ini mengumumkan keputusan kewangan Kumpulan untuk suku keempat tahun kewangan 2024 (4QFY2024).

Lembaga Pengarah telah meluluskan perubahan tahun kewangan Syarikat dari 30 September 2023 kepada 31 Mac 2024.

TAHUN KEWANGAN

Tahun kewangan berikutnya akan bermula dari 1 Oktober 2022 hingga 31 Mac 2024, meliputi tempoh 18 bulan.

Untuk tahun berikutnya berakhir pada 31 Mac setiap tahun, memberikan masa yang mencukupi untuk Pengarah yang baru dilantik pada Jun 2023.

Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang operasi perniagaan.

Dalam menghadapi keadaan pasaran yang dinamik, APB mengekalkan pendapatan kukuh pada RM18.9 juta untuk 4QFY2024.

APB RESOURCES BERHAD

SEDIKIT PELARASAN

Walaupun ini mencerminkan sedikit pelarasan sebanyak 5.1% tahun ke tahun (YoY) daripada RM20.0 juta.

Ia menekankan keupayaan Kumpulan untuk mengekalkan operasi perniagaannya di tengah-tengah permintaan pasaran yang berbeza-beza.

Tempoh ini menyaksikan peralihan strategik dalam campuran produk Kumpulan, menghasilkan margin keuntungan kasar sebanyak 33.9%, berbanding 37.1% pada 4QFY2024.

KEUNTUNGAN

Keuntungan selepas cukai Kumpulan bagi suku tersebut ialah RM2.3 juta. Keputusan ini, walaupun sederhana berbanding RM4.8 juta pada 4QFY2024.

Sebahagian besarnya adalah hasil daripada pelarasan kewangan yang berhemat.

Termasuk pembalikan bersih kerugian rosot nilai ke atas penghutang dagangan dan ganti rugi yang dicairkan dan dipastikan dari tahun sebelumnya.

PAMER DAYA TAHAN OPERASI

Terutama, APB mempamerkan daya tahan operasi pada asas suku ke suku (QoQ), mencapai peningkatan dalam keuntungan selepas cukai, meningkat daripada RM2.0 juta pada suku sebelumnya kepada RM2.3 juta pada 4QFY2024.

Peningkatan ini disebabkan oleh margin keuntungan kasar yang dipertingkatkan, disokong oleh campuran produk yang lebih menguntungkan.

APB RESOURCES BERHAD

USAHA STRATEGIK

“Kini, usaha strategik kami lebih penting berbanding sebelum ini. Dengan kemasukan Datuk Koon Poh Tat yang dialu-alukan sebagai pemegang saham yang besar pada Jun 2023.

Dan pelantikan ahli baharu baru-baru ini kepada Lembaga Pengarah kami, kami bersemangat dan bersedia untuk mengemudi landskap pasaran yang semakin berkembang.

Memandangkan kami melihat peningkatan beransur-ansur dalam permintaan dalam pasaran utama kami.

Bersedia untuk memanfaatkan pengalaman luas kami dalam fabrikasi peralatan proses untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat ini dan memacu fasa pertumbuhan kami yang seterusnya.

Perkembangan baharu dalam struktur kepimpinan kami ini mengukuhkan komitmen kami terhadap kemajuan strategik dan kecemerlangan operasi.”

-ulas pasukan pengurusan APB

OPTIMIS TENTANG MASA DEPAN

Kesimpulannya, APB optimis tentang masa depan terutama dalam sektor fabrikasi. Dengan industri menunjukkan tanda-tanda perbelanjaan modal yang dihidupkan semula.

Terutamanya dalam bidang di mana APB telah mewujudkan kepakarannya seperti sektor oleo-kimia, minyak & gas, tenaga dan petrokimia.

Kumpulan berada pada kedudukan yang baik untuk memanfaatkan peluang yang muncul ini.

Sehingga 30 November 2023, harga saham APB berada pada RM2.41, dengan modal pasaran sebanyak RM272.0 juta.

Website|

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CommentLuv badge