Aneka Jaringan Holdings Berhad (“Aneka Jaringan” atau “Kumpulan”; Bursa: ANEKA, 0226), pakar pembinaan bawah tanah dan asas.

Dengan sukacitanya mengumumkan pemulihan kewangan tahun ke tahun yang ketara untuk suku pertama berakhir 30 November 2023 (“S1 FYE2024”).

PENINGKATAN S1 FYE2024

Kumpulan menjana hasil sebanyak RM58.78 juta pada S1 FYE2024, peningkatan sebanyak RM5.94 juta atau 11.23% berbanding RM52.85 juta pada S1 FYE2023.

Pertumbuhan pendapatan ini disebabkan terutamanya oleh pertambahan pekerjaan bagi tempoh tersebut.

ANEKA JARINGAN

Kumpulan mencapai keuntungan kasar sebanyak RM3.05 juta pada S1 FYE2024, berbeza dengan kerugian kasar sebanyak RM0.95 juta pada suku yang sama tahun sebelumnya (“S1 FYE2023”).

TEMPOH KEUNTUNGAN KEDUA

Berikutan prestasi kukuh ini, patut diberi perhatian bahawa suku ini menandakan tempoh keuntungan kedua berturut-turut untuk Aneka Jaringan.

Kumpulan sebelum ini melaporkan keuntungan selepas cukai sebanyak RM0.35 juta pada suku terakhir (“S4 FYE2023”), mengukuhkan momentum dalam pemulihan kewangan dan trajektori pertumbuhannya.

Kumpulan juga melaporkan peningkatan ketara dalam garis bawah, dengan keuntungan selepas cukai sebanyak RM1.39 juta untuk S1 FYE2024, berbanding kerugian selepas cukai sebanyak RM4.62 juta pada S1 FYE2023.

Penambahbaikan ini adalah bukti kepada peningkatan kecekapan operasi dan keupayaan pengurusan projek Kumpulan.

PERTUMBUHAN KETARA

Pada asas suku atas suku, Aneka Jaringan mengalami peningkatan hasil sebanyak 14.10%, meningkat daripada RM51.52 juta pada S4 FYE2023 kepada RM58.78 juta pada S1 FYE2024.

Keuntungan sebelum cukai dan keuntungan selepas cukai Kumpulan menunjukkan pertumbuhan yang ketara, meningkat sebanyak 22.01% dan 292.35% kepada RM1.53 juta dan RM1.39 juta, masing-masing, pada S1 FYE2024.

, “Prestasi kami pada S1 FYE2024 bukan sahaja menunjukkan keupayaan kami untuk menyesuaikan diri dan berkembang maju dalam keadaan pasaran yang mencabar.

PERISTIWA PENTING BUAT ANEKA JARINGAN

Tetapi juga menandakan peristiwa penting dalam pelan pemulihan kami, dengan syarikat memperoleh keuntungan sejak suku lepas, 4Q FYE2023.

Kami amat digalakkan oleh pertumbuhan PT Aneka Jaringan Indonesia (“PTAJI”) di Indonesia, yang merupakan bukti fokus strategik kami terhadap kepelbagaian dan meluaskan jejak geografi kami.

ANEKA JARINGAN

Kemajuan yang dicapai dalam suku kebelakangan ini meletakkan asas yang kukuh bagi kami yang berterusan pemulihan dan pertumbuhan mampan kerana kami telah merekodkan keuntungan untuk dua suku berturut-turut.

Kami komited untuk mengekalkan trajektori positif ini dan menyampaikan nilai yang mampan kepada pemegang kepentingan kami pada FYE2024 dan seterusnya.”

-kongsi Pengarah Urusan Aneka Jaringan, Pang Tse Fui berkata

Sehingga 1Q FYE2024, jumlah buku pesanan Aneka Jaringan telah meningkat dengan ketara kepada RM253.59 juta. Dengan operasi Malaysia menyumbang RM227.69 juta dan peningkatan ketara daripada operasi Indonesia menyumbang RM25.90 juta.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CommentLuv badge