IFEC -Perkasakan Bisnes dan Francais Di Kalangan Usahawan

Mempelajari kaedah terkini dalam menguruskan perniagaan masing-masing.