Kelabu Muzik Video Menggunakan First Person View Racing Drone

Menggunakan professional racing drone semasa pembikinan muzik video menonjolkan keistimewaan tersendiri