Sunway Lagoon Serikan Tahun Baru Cina Dengan A Mouse’s Tale CNY

Temui dan bergambar dengan Captain Quack & Friends mulai 23 Januari sehingga 6 Febuari 2020!