Uriah See Wakil Malaysia Pertandingan Opera- Super Vocal Musim Kedua

Antaranya menjadi wakil Malaysia pertama menyertai Pertandingan Opera “Super Vocal Musim Kedua” yang popular di China