Buffet Ramadan Bangi Golf Resort 2019 Dengan Tema Iftar Sesama

Tema Buffet Ramadan di Bangi Golf Resort untuk tahun 2019 iaitu Iftar Sesama untuk beriftar bersama bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama kita.